ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Com accedir a les convocatòries de concurrència competitiva Next Generation EU

Eines de competitivitat

Els fons Next Generation EU són una oportunitat única per fer realitat grans projectes. Accedir-hi, però, és una feina laboriosa i de la que resulta imprescindible conèixer els detalls i tota la documentació que cal preparar per tenir-hi èxit. L'Oficina Next Generation d’ACCIÓ ha editat una guia amb tots els detalls per presentar-se a les convocatòries en forma de concurrència competitiva.

30/03/2023
Guia pràctica per accedir a les convocatòries de concurrència competitiva Next Generation

Guia pràctica per accedir a les convocatòries de concurrència competitiva Next Generation

El concepte concurrència competitiva significa que el nostre projecte serà comparat amb altres i, per tant, cal diferenciar-se i ser molt precisos a l’hora de fer una sol·licitud per accedir a una convocatòria. Per facilitar-ho, la Guia pràctica per accedir a les convocatòries de concurrència competitiva dels fons Next Generation EU té per objectiu augmentar les probabilitats d’èxit de les empreses que treballen per presentar-hi els seus projectes.

La varietat de convocatòries que es van publicant, amb els seus terminis i criteris de valoració específics fan necessària la preparació prèvia de les empreses pel que fa als requisits establerts. En aquesta guia pots trobar la definició dels criteris més recurrents, el detall de la documentació que cal presentar o com justificar les despeses previstes.

Un document que recull les accions que cal seguir perquè les empreses estiguin preparades quan les convocatòries obren i què cal fer per presentar-s’hi. Aquests són alguns dels conceptes clau que hi apareixen:

  • Criteris de valoració de les convocatòries: Tot i que cada convocatòria té els seus criteris específics de valoració, són diversos els conceptes que es valoren de manera repetida en diferents convocatòries. És el cas de l’àmbit territorial; l’impacte social, de gènere o medi ambiental; el grau de maduresa o la tecnologia utilitzada, entre d’altres.
  • Documentació requerida: La documentació que cal preparar és un dels aspectes més importants a tenir en compte perquè l’empresa sol·licitant haurà d’incloure tota la documentació requerida: des de la memòria tècnica, passant pel cronograma de l’actuació o les declaracions responsables fins a l’acreditació de poders de la persona que tramitarà la sol·licitud.
  • Control i justificació dels ajuts sol·licitats: A banda de presentar la documentació establerta a la convocatòria, la justificació dels ajuts comportarà presentar unes memòries tècniques i econòmiques justificatives. Una documentació que haurà de ser presentada, com a norma general, durant els tres mesos següents a la finalització de l’activitat.
  • Característiques del finançament: Per tal d'imputar els màxims costos del projecte dins de les convocatòries cal determinar l’import de la inversió total i aportar un desglossament detallat de les despeses. En aquest sentit, és necessari que tots aquests costos puguin ser justificats de manera objectiva i verificable.

Aquesta guia s’ha desenvolupat a través de l’Oficina Next Generation d’ACCIÓ, un servei que té per objectiu identificar les diferents convocatòries dels fons europeus i orientar les empreses catalanes per participar-hi amb èxit.

Vols saber-ne més? Ja pots descarregar la Guia pràctica per accedir a les convocatòries de concurrència competitiva dels fons Next Generation EU.

Enllaços relacionats