ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia d'innovació en màrqueting i processos comercials

Eines de competitivitat

Aquesta guia vol posar a disposició de l'empresa un procés de reflexió estratègica orientada al mercat.

També vol oferir una metodologia per a l'execució de l'estratègia en l'àmbit comercial i de màrqueting que tingui present la innovació i que sigui també útil per a qualsevol empresa, independentment de la seva dimensió, els seus recursos i el seu àmbit d'actuació.

01/06/2010
Guia d'innovació en màrqueting i processos comercials

Guia d'innovació en màrqueting i processos comercials

Exposa els punts clau per dissenyar i gestionar una estratègia innovadora orientada al mercat. Aquests són l’estratègia corporativa, l’anàlisi estratègica, el diagnòstic estratègic, l’estratègia producte-mercat-avantatge competitiu, la gestió de la marca i el mapa estratègic.

L’estudi consta de quatre capítols en els quals s’ofereixen quatre enfocaments diferents del màrqueting mix: el que té en compte la variable producte, el que es basa en la variable del preu, el que valora més la variable de la distribució i el que se centra en la variable de la promoció/comunicació.

En aquests apartats, examina les implicacions de l’estratègia de producte i les eines digitals de suport al producte; analitza els factors que influeixen en la fixació de preus (fa especial atenció en la flexibilitat dels preus en un món digital); explica com dissenyar i organitzar un canal de distribució; indica com desenvolupar una campanya de promoció/comunicació, etc.

L’informe també compta amb un capítol dedicar a la innovació en els processos comercials (on presenta nous perfils comercials, eines de suport, l’e-commerce, etc.). N’hi ha un altre centrat en la gestió dels clients (on ofereix les claus per dissenyar i posar en marxa un programa dinàmic de fidelització, etc.).