ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia per a una gestió basada en processos

Eines de competitivitat

La present guia té com a objectiu establir els principis i les directrius que permeten a una organització adoptar de manera efectiva un enfocament basat en processos per a la gestió de les seves activitats i recursos.

Aquesta guia per a una gestió basada en processos s'adreça a totes les empreses que vulguin dotar la seva gestió d'un enfocament basat en processos i/o aplicar o millorar aquest enfocament en l'àmbit d'un sistema de gestió de la qualitat, de conformitat amb la família ISO 9000 del 2000, i/o en el marc del model EFQM d'excel·lència empresarial.

01/06/2003
Guia per a una gestió basada en processos

Guia per a una gestió basada en processos

Considera que l'enfocament basat en processos en els sistemes de gestió és actualment un dels principis bàsics i fonamentals per assolir els resultats desitjats. Pren com a principals referències la família de normes ISO 9000 del 2000 i el model EFQM d'excel·lència empresarial.

Cal seguir quatre grans passos: la identificació i la seqüència dels processos, la descripció de cadascun dels processos, el seguiment i el mesurament per conèixer els resultats que obtenen, i la millora dels processos sobre la base del seguiment i el mesurament realitzats.

Aquesta guia per a una gestió basada en processos permet dur a terme el desplegament de la política i l'estratègia de l'organització mitjançant la identificació d'aquells processos essencials per a l'assoliment dels objectius globals.

Recull diversos exemples d’entitats, tant públiques com privades, que utilitzen la gestió basada en processos com la refineria de petroli La Rábida de CEPSA, la Diputació de Tarragona, la distribuïdora de productes industrials Epidor SA, la Fundació Centre Hospitalari - Unitat Coronària de Manresa, etc.