ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia pràctica de gestió de projectes europeus

Eines de competitivitat

La guia explica l'entorn de finançament europeu, les fases de la vida d'un projecte a Europa, com crear un consorci, com gestionar administrativament el projecte, aspectes legals que cal conèixer, com explotar els resultats, etc. A més inclou un capítol amb preguntes freqüents i un de terminologia europea amb l'equivalent en català.

01/10/2006
Guia pràctica de gestió de projectes europeus

Guia pràctica de gestió de projectes europeus

Presenta el funcionament de l’entorn de finançament europeu, realitza diferents observacions sobre els Programes Marcs, explica les particularitats del 6è Programa Marc, els tipus de projectes que inclou, com serà el 7è PM, senyala les diferències entre “projecte” i “projecte europeu”, etc.

Analitza el cicle de vida d’un projecte europeu des de la preparació de la proposta (definició del projecte, configuració del consorci, elaboració del pla de treball, la negociació del contracte, etc.) fins aprofitar-se dels beneficis que s’obtenen de l’execució del projecte. També recull 70 situacions freqüents i les seves solucions possibles.

Considera que per gestionar correctament un projecte europeu s’ha de prestar especial atenció al pla de treball (la columna vertebral del projecte), al consorci internacional (el cor), la gestió administrativa, la gestió financera, les estructures operatives eficaces (a nivell de direcció científica, de gestió de projecte i de suport administratiu i financer), etc.

Ofereix també aspectes legals relacionats amb la gestió d’un projecte europeu: la seva base jurídica, el contracte amb la Comissió, l’acord de consorci i el seu impacte en la gestió (presa de decisions, resolució de conflictes), les responsabilitats i indemnitzacions, els drets de propietat intel·lectual derivats, etc.

Exposa les diferents formes d’explotar els resultats obtinguts gràcies a un projecte europeu i destaca la importància de tenir un bon pla de comunicació (els seus objectius, les estratègies, les eines, etc), així com de tenir un bon pla de negoci (estructura, quin és el moment més oportú) i un pla d’ús i disseminació dels resultats.