ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Implantació de la norma internacional ISO 9001

Eines de competitivitat

És una norma internacional enfocada cap a la millora dels processos d'una organització per incrementar-ne l'eficiència i l'eficàcia.

01/09/2004
Implantació ISO 9001

Implantació ISO 9001

Indica quines són les característiques d’aquesta norma internacional enfocada cap a la millora dels processos d'una organització per incrementar-ne l'eficàcia i l'eficiència. La ISO 9001 defineix el model de gestió encaminat a satisfer les necessitats i expectatives dels clients, tot creant una cultura empresarial orientada al client.

Explica que aquest model de gestió es basa en vuit principis de la gestió de la qualitat: organització enfocada al client, lideratge, participació del personal, orientació a procés, orientació del sistema cap a la gestió, millora contínua, orientació cap a la presa de decisions i relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors.

Exposa les fases a seguir per obtenir el certificat i els aspectes crítics de cada fase. La primera és la planificació que implica l’avaluació, per part de la direcció, de la necessitat d'implantar un sistema de gestió de la qualitat a l'empresa i determinar els recursos que s’hi destinaran. També s’ha de determinar qui serà el responsable i cal fixar un calendari.

La següent fase és la implantació (en la que cal sensibilitzar els membres de l’organització, definir el sistema de qualitat, analitzar els processos, etc.). La segueixen les fases de l’anàlisi (cal realitzar auditories internes) i l’actuació.

Descarrega't el material