ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones

Eines de competitivitat

Aquesta guia mostra les millors formes d'aprofitar les eines tecnològiques existents, com són els espais de col·laboració, la missatgeria instantània, les solucions de mobilitat o els sistemes de cerca d'informació, per tal d'augmentar la productivitat de les persones a les empreses, tot descrivint processos, metodologies i exemples que permeten optimitzar-ne la seva gestió.

iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones

iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones

Explica que no només cal millorar l’ús de les tecnologies sinó també humanitzar-les per a què el seu ús sigui cada cop més simple i intuïtiu. El paper de les TIC ha estat centrat en l’automatització i suport als processos estructurats, millorant la productivitat a les empreses.

En el nou model, però, els treballadors requeriran altres eines i tecnologies que els ajudin a augmentar les seves capacitats i a ser més eficients en uns nous escenaris de treball (reunions, treball en equip, cerca i gestió de la informació, presa de decisions, comunicacions eficients, etc.).

Afirma que, en aquest escenari, hi tindran un paper molt important les tecnologies de la iProductivitat, complementàries als sistemes de gestió (ERP, CRM...). Són totes aquelles eines, plataformes i solucions que estan orientades a millorar la productivitat dels professionals en els àmbits de la comunicació, el treball en equip, la col·laboració, la cerca, l’emmagatzemament i la gestió de la informació, principalment.

Sosté que és imprescindible que les empreses les adoptin d’una manera eficient i eficaç. Afegeix que, a diferència de les TIC (que automatitzen processos estructurats), les eines d’iProductivitat requereixen ser utilitzades de manera homogènia a les organitzacions, des d’una visió estratègica per maximitzar l’aplicació.

Mostra com aprofitar les TIC per millorar la productivitat, identifica les necessitats i característiques dels anomenats treballadors de la informació, presenta les principals eines i tecnologies de la iProductivitat (comunicacions unificades, eines col·laboratives, eines web 2.0, mobilitat, etc.), analitza diferents escenaris i presenta diveros casos empresarials reals d’empreses.