iProductivitat, les TIC per incrementar el rendiment de les persones