ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'alquímia de la innovació

Eines de competitivitat   Alfons Cornella (Infonomía) i Antoni Flores (NODE)

Cadascun dels 10 conceptes que formen els capítols d'aquest llibre defineix una característica essencial per a les empreses i la innovació.

A partir d'un decàleg de la innovació que incorpora paraules com "hibridació", "teamindividualism" o "efervescent", en aquest llibre es transcriuen diferents converses mantingudes entre Alfons Cornella (Infonomía) i Antoni Flores (NODE) que utilitzen el diàleg per analitzar els processos clau per innovar en tots els camps.

01/05/2006
L'alquímia de la innovació

L'alquímia de la innovació

Descriu deu conceptes bàsics per a la innovació. Es tracta d'idees com hibridar (creació de nous productes innovadors a partir de la combinació d’altres ja existents), autenticitat/honestedat, territori/frontera, efímer/efervescent (productes innovadors, però sense aire de continuïtat), fracàs (error controlat previ a l’èxit) i radical (innovació que s’avança al seu temps).

També hi ha paraules com teamdividualism (nova manera d’estructurar els processos d’innovació a partir de grans individualitats amb esperit de treball en equip), capil·laritat (qualitat de les organitzacions perquè la informació flueixi entre els seus membres amb la finalitat d’innovar), catàlisi (factors que fan possible la convergència d’elements necessària perquè s’esdevingui la innovació) i innovadors (persones que tenen la intuïció, l’energia i el talent per veure-hi més enllà).

Diferents experts reflexionen sobre aquests conceptes, a partir dels quals s’estructura la innovació com a tal. Cada apartat finalitza amb una sèrie de conclusions i recomanacions per innovar a partir del concepte en qüestió.