ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La innovació en les petites empreses catalanes. Les cooperatives de treball

Eines de competitivitat

Amb aquesta publicació es vol donar a conèixer les raons de la innovació i els mecanismes impulsors del procés innovador a les petites empreses catalanes.

A qui s'adreça: a petites i mitjanes empreses catalanes interessades en innovar.

Aquest llibre correspon a l'extracte d'una Tesi Doctoral presentada a la Universitat Politècnica de Catalunya. Analitza el fenomen de la innovació empresarial en el marc geogràfic català i ho fa sobre la tipologia d'empreses menys estudiada i mes representativa del nostre teixit: la petita empresa, concretament en el segment específic de les cooperatives de treball.

01/07/2003
La innovació en les petites empreses catalanes. Les cooperatives de treball

La innovació en les petites empreses catalanes. Les cooperatives de treball

Realitza una aproximació al món de les cooperatives catalanes. Examina la seva evolució des dels seus orígens. Analitza els valors i principis: l’adhesió voluntària i oberta, la gestió democràtica per part dels socis, la participació econòmica dels socis, l’autonomia i independència, l’educació, formació i informació, la cooperació entre cooperatives i l’interès per la comunitat.

Destaca la importància de la innovació tant en el producte com en el procés i l’organització. Presenta el procés innovador com a eix estratègic però recorda que les persones juguen un important paper i que cal involucrar-les i formar-les per obtenir bons resultats. Posa diferents exemples d’innovació empresarial i de gestió de recursos humans.

A partir d’un qüestionari respost per diferents cooperatives catalanes, mostra l’estat del procés innovador en el cooperativisme de treball associat a Catalunya. Descriu les principals característiques, dibuixa els camins de progrés en l’àmbit de la innovació i des de l’àmbit individual, identifica elements diferenciadors del cooperativisme de treball innovador, etc.