La Responsabilitat dels administradors en els àmbits mercantil i tributari