ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Què és el Business Model Canvas?

Eines de competitivitat

Podem definir el Business Model Canvas com una plantilla o eina metodològica que permet analitzar i visualitzar de forma clara, àgil i senzilla la proposta i cadena de valor de la nostra empresa, per ajudar-nos a definir un model de negoci rendible i sostenible, i poder compartir-lo fàcilment amb tota l'organització.

ACCIÓ ajuda les empreses catalanes a revisar el seu model de negoci i optimitzar la seva gestió per créixer de manera rendible i sostinguda, amb el Servei d'Estratègia Empresarial

17/05/2013

L’eina o plantilla, popularitzada per Alex Osterwalder arran del seu llibre ‘Business Model Generation’ publicat al 2010, permet definir la proposta de valor de la nostra empresa respecte dels nostres segments de clients, i decidir com generem aquest valor, i com el fem arribar als nostres clients, en un senzill esquema visual – el canvas o llenç-, de 9 elements clau. El mètode de treball també es basa en la simplicitat, i és habitual veure ‘llençols’ canvas penjats a les parets de la sala de treball, farcits de post-its de colors amb les paraules clau de cada casella.

Plantilla del Business Model Canvas

A la pràctica, per dibuixar els 9 elements clau del nostre canvas partirem d’uns segments de clients als quals oferim una proposta de valor diferenciada. Aquest valor el fem arribar als clients a través d’uns canals de comercialització determinats, i aquest intercanvi genera unes relacions, comunicacions o converses amb aquests clients. Com a resultat de l’apropament al mercat definit, l’empresa genera uns ingressos per vendes.

A l’altre banda del Canvas dibuixem tot allò que ens cal per generar o produir aquest valor, producte o servei. Per una banda ens caldran uns recursos clau amb els que podrem dur a terme aquelles activitats crítiques que hem de saber per generar el producte o servei. També ens caldran socis estratègics que ens aportaran aquells recursos o activitats clau en els quals nosaltres no som excel·lents. Aquesta part del canvas genera una estructura de costos que també visualitzem.

L’exercici permet, doncs, entendre de manera ràpida i visual com generem la nostra proposta de valor, com la fem arribar als nostres clients, i quins ingressos i estructura de costos això ens generarà, que definirà la competitivitat i rendibilitat de la nostra empresa.