ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sistema de producció Lean Manufacturing

Eines de competitivitat

La Metodologia del Sistema Lean Manufacuting té com a objectiu principal la millora ràpida i sostinguda del sistema productiu, gràcies a l'eliminació sistemàtica dels malbarataments existents (anomenats Muda) a l'organització.

Aquest fer permetrà produir d'una manera més eficient i amb un consum menor de recursos.

01/10/2007
Sistema de producció Lean Manufacturing

Sistema de producció Lean Manufacturing

Lean Manufacturing és un sistema de producció, desenvolupat per Toyota, l’objectiu del qual és millora de forma ràpida i sostinguda el sistema productiu, gràcies a l'eliminació sistemàtica dels malbarataments existents (anomenats Muda) a l'organització. Aquest fet permetrà produir d'una manera més eficient i amb un consum menor de recursos.

Aquest sistema aposta per fabricar amb estocs mínims (produir en funció de la demanda) i eliminar els estocs intermedis (les seguretats). Per això cal eliminar qualsevol possibilitat d'errada en el procés productiu. Explica que la implantació del Lean Manufacturing comporta canvis culturals i organitzatius dins l’empresa.

Exposa els principis bàsics d’una organització Lean. El primer d’ells és la velocitat de producció: cal reduir els terminis de producció al nivell dels terminis de lliurament enlloc de tenir productes en estoc. Un altre és la sincronització del sistema productiu amb el mercat, per tal de poder respondre a les seves variacions amb unes pèrdues mínimes per a l'organització. El darrer és l’eliminació del malbaratament: cal identificar-los i eliminar-los per reduir costos.

El sistema Lean classifica els malbarataments. Poden ser per sobreproducció (quan la producció no respon a la demanda), per temps d'esperes (fan que les persones i/o les màquines estiguin aturades), pel transport (els moviments innecessaris del material), per processos ineficients o inútils però considerats imprescindibles, per existències sense una necessitat immediata, per moviments improductius del personal, o per defectes en el producte o el servei.

La publicació recull la metodologia del sistema Lean, els aspectes organitzatius i tecnològics, les eines bàsiques d’un sistema productiu Lean Manufacturing, etc. També explica com s’aplica aquest sistema i els beneficis que n’obté l’organització.