ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La sistematització de la innovació. Normes de la sèrie UNE 166.000 d'R+D+I

Eines de competitivitat

L'objectiu d'aquesta guia és oferir suport a les empreses en la implantació de les normes UNE de sèrie 166.000 de gestió de la recerca, el desenvolupament i la innovació. S'adreça a empreses de qualsevol sector i dimensió, especialment les que duen a terme activitats d'R+D+I o tenen sistemes de gestió estructurats.

La guia mostra els aspectes que cal tenir en compte a l'hora d'implantar un sistema de gestió de la innovació i s'exemplifica amb comentaris d'empreses. Tambéfacilita eines d'autodiagnosi per identificar les activitats on hi ha oportunitats de millora respecte a la norma i descriu els processos de certificació incloent un recull de "millors pràctiques".

01/01/2005
La sistematització de la innovació

La sistematització de la innovació

Recull els resultats de la implantació i certificació del sistema de gestió d’R+D+I realitzat per una dotzena d’empreses catalanes en el marc d’una prova pilot del CIDEM per promoure la innovació. Presenta diferents supòsits i les seves possibles solucions en funció de les característiques de l’empresa en qüestió, etc.

Explica com realitzar una anàlisi prèvia i el plantejament estratègic, on destaca la importància del lideratge de la direcció i de la implicació del personal. Indica quins són els passos a seguir per implantar la UNE 166.002:02 EX i ofereix un qüestionari d'autoavaluació i una guia de suport.

Dibuixa l’estructura dels projectes segons la UNE 166.001:02 EX i el procés de certificació, i presenta la legislació vigent l'esquema de certificació de projectes d’R+D+I.

Recomana estructurar la documentació en un manual d’R+D+I, els procediments, les instruccions i els registres del sistema. Aquest ha de definir què és el que l'empresa realitza en matèria d’R+D+i i s’han de documentar els diferents procediments, com estableix la norma UNE 166.002:02 EX.

Els resultats de la prova pilot mostren que les empreses han integrat de manera natural la documentació associada als requisits generals del sistema d’R+D+I dins el sistema de gestió implantat prèviament. Creu però que algunes empreses encara consideren l’R+D+i com una àrea departamental, una mica aïllada de la gestió general de l'empresa.