ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sistemes integrats de gestió

Eines de competitivitat

L'objectiu d'aquest manual és tractar els Sistemes de Gestió de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i salut de forma que l'empresa pugui integrar-los tots ells dins la seva gestió diària.

La integració de sistemes de gestió representa un atractiu per a les organitzacions, ja que contribueix a estalviar molts dels recursos i dels esforços que suposa la integració de normes i legislacions dels diferents àmbits.

01/03/2004
Sistemes integrats de gestió

Sistemes integrats de gestió

El primer bloc presenta els aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’iniciar un procés d’implantació d’un sistema integrat de gestió. Es tracta d’aspectes com ara els processos, les persones, la cultura organitzacional, l’anàlisi cost benefici i la legislació són especialment remarcats.

Presenta els casos de set empreses que han implantat sistemes integrats de gestió de qualitat, medi ambient i seguretat i salut. Es tracta d’Acondicionamiento Tarrasense – Leiat, ACYCSA, EMSA Chemicals, Gutmar, Omya-Clariana, Saequim - Sociedad Anónima de Especialidades Químicas i Siemens. N’analitza els avantatges i les dificultats i compara el plantejament directiu i el sistema integrat de gestió.

Mostra el desenvolupament d’un sistema integrat de gestió, des de l’anàlisi preliminar fins a la implantació, passant per la planificació, el desenvolupament i la comprovació. Identifica els diferents enfocaments a tenir en compte seguint una estructura PDCA.

Assegura que l’anàlisi que l’empresa fa de si mateixa respecte als requisits del teòric sistema integrat de gestió té una importància especial. Per això presenta un qüestionari d’autodiagnosi, una eina tècnica fonamental per reflexionar sobre els punts forts i febles, respecte als requisits de les normes internacionals de gestió i sobre l’eficàcia del sistema de l’empresa.