ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
 • Comparteix a Linkedin
 • Imprimeix

Anàlisi de la innovació a Catalunya 2019

Informes d'anàlisi econòmica

Les dades oficials de l’INE permeten conèixer els resultats de la innovació i l’R+D a Catalunya per a l’any 2019.

22/02/2021
Anàlisi de la Innovació a Catalunya 2019

Anàlisi de la Innovació a Catalunya 2019

Una de les qüestions més àmpliament acceptades en l’àmbit empresarial és que la innovació és un dels motors de creixement més importants que hi ha. Per conèixer el seu grau d’efectivitat és important conèixer les dades i indicadors que ens permeten veure la seva evolució. En aquest sentit, les dades oficials de l’INE ens permeten conèixer els resultats de la innovació i l’R+D a Catalunya referents a l’any 2019.

La despesa en R+D a Catalunya el 2019 va créixer un 2,4% respecte l'any anterior i assoleix els 3.596,6 milions d'euros, la xifra més alta de la sèrie històrica, i que representa el 23,1% del total de despesa estatal.

R+D

 • La despesa empresarial en R+D de Catalunya augmenta un 0,3% fins els 2.151,7 milions d'euros
 • La participació empresarial en la despesa en R+D se situa en el 59,8%, una xifra superior a la mitjana estatal (56,1%)
 • La intensitat en R+D a Catalunya se situa a l’1,52% del PIB; una ràtio superior a la del conjunt de l’Estat espanyol (1,25%)

INNOVACIÓ

 • Catalunya representa el 27,1% de la despesa en activitats innovadores de l’Estat i suma un total de 5.246,8 M€, un 5,8% més que l’any anterior
 • Catalunya lidera el nombre d’empreses innovadores a l’Estat espanyol amb el 22,2% del total
 • El 89,4% de les empreses innovadores catalanes ha innovat en procés de negoci, especialment en mètodes de processament d’informació (53,9%)

TALENT

 • El personal en R+D assoleix la xifra més alta de la sèrie històrica amb 52.137 persones, un augment del 0,6% respecte el 2018
 • Catalunya representa el 22,5% del personal en R+D de l'Estat
 • El personal investigador total el formen 30.331 persones i representa el 58,2% del total d’ocupats en R+D l’any 2019