ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

L'economia verda i circular a Catalunya

Informes sectorials

A Catalunya ja hi ha 626 empreses que ofereixen solucions en economia verda i circular, un àmbit que creix en importància a mesura que augmenta la consciència mediambiental. Consulta les dades al nou informe d’ACCIÓ.

14/12/2021
L'economia verda i circular a Catalunya

PÍNDOLA DISPONIBLE EN CATALÀ (document .PDF) I ANGLÈS (document .PDF) I INFORME COMPLET

“L'economia verda i circular té com a objectiu mantenir el valor dels productes, els materials i els recursos durant el major temps possible, per retornar-los al cicle del producte al final del seu ús i minimitzar la generació de residus”.

Aquesta és una de les definicions bàsiques d’economia verda i circular, un procés que guanya importància a mesura augmenta la consciència mediambiental i la necessitat de generar menys residus. Els canvis socials, la demanda de noves solucions, els programes de suport o els canvis en la indústria, són factors que faciliten l’economia verda i circular.

A Catalunya hi ha 626 empreses dedicades a donar solucions B2B en aquest àmbit, tal i com indica el nou estudi d’ACCIÓ L’economia verda i circular a Catalunya. Totes elles generen un facturació de més d’11.000 M€ i donen feina a 32.800 persones.

Una dada que exemplifica la nova demanda social és que l’informe ha identificat un 60% més d’empreses que ofereixen solucions per a l’economia verda i circular respecte l’any 2017. De totes elles, cal assenyalar que el 60% tenen un component tecnològic rellevant.

Les empreses identificades ofereixen solucions en tres grans àmbits: el disseny circular -solucions que permeten canviar els recursos i els processos d’un producte o servei-; l’optimització de l’ús -solucions per allargar el cicle de vida d’un producte; i la recuperació de valor -solucions per recuperar un producte al final de la seva vida útil-.

D’altra banda, els sectors agroalimentaris, el tèxtil i moda i la construcció són les tres indústries amb més demanda de solucions en economia circular.

Infografia sobre l'economia verda i circular a Catalunya

Mirada internacional

Durant els darrers 5 anys, sis projectes empresarials i una organització sense ànim de lucre han escollit Catalunya per desenvolupar-hi els projectes en economia verda i circular: es tracta de Danone, DS Smith, Enerkem i Suez, Greenpulse, Plastics Oceans, Quadrapack i Urbasser.

Per últim, cal assenyalar que l’estudi destaca 52 oportunitats de negoci internacional per a les empreses catalanes. El 25% de les quals són al continent europeu.

Consulta totes les dades a l’informe complet L’economia verda i circular a Catalunya.

 

Serveis relacionats

ProACCIÓ Green

Innovació empresarial per combatre el canvi climàtic

Pàgines relacionades