El Clúster Hàbitat com a instrument per desenvolupar noves oportunitats de negoci