ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2008

Informes d'anàlisi econòmica

Aquest informe de referència anual, revisa les magnituds principals de les activitats d'R+D+I, analitza la seva evolució en el temps i ofereix informació actualitzada per poder dur a terme comparatives entre diferents regions i estats.

01/06/2008
Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2008

Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2008

Analitza l’evolució de la despesa en recerca i desenvolupament a Catalunya entre el 1996 i el 2006 i la compara amb la despesa estatal, l’europea i la mundial. Les inversions en R+D van créixer de manera continuada i sostinguda fins a triplicar-se al final del període.

Afirma que l’esforç de Catalunya en aquest camp és equiparable al realitzat per la Xina, Corea, Japó, EUA i l’UE-15. També estudia l’evolució del personal dedicat a l’R+D i la despesa en innovació empresarial. Presenta també la despesa en R+D per sectors en funció del seu grau tecnològic i conclou que el sector privat realitza dos terços de la despesa i la resta depèn del sector públic i l’ensenyament superior, com recomana la Comissió Europea.

El 2006, Catalunya va invertir 2.614 milions d’euros en innovació, és a dir, el 1,42% del PIB, la qual cosa representa un 22,15% de la inversió en innovació estatal. A més, hi ha prop de 1.129 empreses innovadores a Catalunya i més de 40.800 persones ocupades en tasques d’R+D.

Les exportacions catalanes d’alt contingut tecnològic van créixer més de sis punts percentuals en 13 anys i suposaren el 13,96% del total d’exportacions catalanes el 2006. Els productes exportats per Catalunya amb contingut tecnològic mitjà-alt van representar al 2006 el 50,18% del total d’exportacions.

Per comunitats autònomes, entre 1994 i 2003, Catalunya va ser la comunitat autònoma de l’estat que va concentrar un major volum de sol·licituds a l’Oficina Europea de Patents. Al 2006, Catalunya va concentrar el 38,75% del total de sol·licituds de patents europees que feien esment a l’estat espanyol. Recorda que és més del doble de mencions de la comunitat autònoma en segona posició, Madrid.