ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La situació de la Innovació a Catalunya

Informes d'anàlisi econòmica

Aquesta segona edició de l'estudi té un objectiu doble: obtenir una descripció de la situació del sistema d'innovació català, així com avaluar les polítiques públiques que hi incideixen, aportant una sèrie de reflexions i recomanacions per fomentar la innovació entre els agents públics i privats catalans.

Té un objectiu doble: obtenir una descripció de la situació del sistema d'innovació català, així com avaluar les polítiques públiques que hi incideixen.

01/10/2009

Situa Catalunya en el context europeu d’innovació comparant-la amb països i regions de referència. Compara la despesa en R+D+i de les empreses catalanes, les inversions i les polítiques públiques, la relació entre els centres públics de recerca i l’empresa privada i la transferència de coneixements.

A Catalunya, la taxa de creixement de la despesa en R+D ha estat superior a la taxa mitjana de la UE-15, però atès el desnivell la posició relativa no ha variat substancialment. Sosté que el nombre d’investigadors per persona ocupada i a les empreses encara és baix i que la capacitat de generar patents internacionals ha baixat darrerament.

Proposa realitzar un major esforç inversor i fer un major ús dels fons europeus de finançament. També defensa un major grau de cooperació entre empreses i entre aquestes i les universitats i els centres de recerca. Analitza la relació entre els centres públics de recerca i les empreses, les oficines de transferència de resultats de recerca, etc. Examina les patents, els contractes de llicència i assistència tècnica i tecnològica, els spin-off, etc.

Destaca la necessitat de que les pimes realitzin un major esforç innovador donada la importància d’aquest tipus d’empreses en el teixit empresarial català. El mateix passa amb el sector serveis si el comparem amb el context europeu.

Analitza les polítiques d’estímul a la recerca i la innovació (objectius, instruments, pressupost). Estudia la participació de Catalunya en els programes de recerca i innovació de l’Estat i de la Unió Europea. Presenta l’estat de les inversions estrangeres directes i innovació a Catalunya.