ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Establiment d'aliances estratègiques

Eines de competitivitat

Aquesta publicació pretén orientar l'empresa sobre l'establiment d'aliances estratègiques per generar avantatges competitius. La guia està enfocada a emprenedors de base tecnològica però és útil per a qualsevol tipus d'empresa.

A més, el document ajudarà a l'empresa a decidir el moment i la conveniència o no d'establir aliances estratègiques, exemplifica els diferents tipus d'aliances, exposa els criteris per identificar els socis idonis, i les pautes que cal seguir per gestionar l'aliança des de l'establiment fins a la finalització.

01/12/2003
Establiment d'aliances estratègiques

Establiment d'aliances estratègiques

Analitza els passos que han de seguir les empreses de base tecnològica (ETB) per establir aliances estratègiques. Sosté que la fase inicial, la definició del model de negoci, és extremadament important. No n'hi ha prou amb una bona idea o un bon equip emprenedor, cal un model de negoci, un mercat, una necessitat i un pla per aconseguir que la satisfacció d'aquesta necessitat es converteixi en diners, en oportunitat de negoci.

Explica diferents motius pels quals una ETB pot voler aliar-se amb una altra empresa. Poden ser raons internes (com compartir riscos de costos, canals de distribució o personal directiu i especialitzat expert), competitives (com per expandir negocis ja iniciats) o estratègiques (creació i explotació de nous negocis, transferència de tecnologia, diversificació de productes, etc.).

Valora els avantatges i els desavantatges que comporta establir una aliança estratègica. Identifica els criteris que cal seguir per identificar els socis idonis i dóna unes quantes pautes per gestionar l'aliança estratègica des de la seva constitució fins que finalitza.

Exposa els diferents tipus d'aliances estratègiques. Les classifica en funció de l’àmbit d'aplicació (financera, comercial, tecnològica o productiva) i n’hi ha diversos tipus: joint ventures (empresa conjunta), consorcis d'empreses per a la comercialització, centrals de compra, subcontractació, qualitat concertada, llicència de patents, contractes d'assistència tècnica, societat d'intermediació financera, business angels, vivers o incubadores d'empreses i trampolins tecnològics.

Presenta diversos exemples d'aliances estratègiques que s'estan portant a terme a Catalunya, així com una llista d'organismes de suport a la cooperació empresarial. La creació d’ETB és un dels punt clau per situar Catalunya com una de les principals potències amb esperit emprenedor.