ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia d'innovació en el desenvolupament de nous productes

Eines de competitivitat

Amb un conjunt molt pràctic i estructurat segons les fases del procés, en capítols de lectura independent, aquesta guia pretén ajudar a l'empresa a reforçar la seva capacitat de desenvolupar nous productes.

Dins de cada fase s'aprofundeix en les darreres tendències i tecnologies relacionades: ecodisseny, etnografia, PLM, etc.

01/10/2009
Innovació en el desenvolupament de nous productes

Innovació en el desenvolupament de nous productes

Destaca la importància del desenvolupament de nous productes com a forma de millorar la competitivitat. Destaca la necessitat de treballar en equips transversals perquè més enllà de dissenyar un nou producte s’ha de desenvolupar el sistema logístic i productiu i els canals de distribució per produir i vendre el producte. Així a més es pot disminuir el time to market.

Sosté que els tres factors principals que afavoreixen l'èxit del DNP: disposar d'un procés de DNP de qualitat, d'una estratègia de nous productes i d’un compromís clar respecte als recursos necessaris per al DNP. El fracàs sol estar marcat per una investigació de mercats inadequada, la subestimació dels reptes tècnics, un esforç insuficient en el llançament del producte, una mala gestió i un mal timing de projecte i llançament del producte.

Identifica una sèrie de bones pràctiques per fomentar el desenvolupament de nous productes. S’agrupen en quatre àmbits: la col·laboració entre persones i departaments, la creativitat, l’organització del DNP i les infraestructures necessàries.