ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia d'innovació en màrqueting i vendes

Eines de competitivitat

Aquesta guia forma part del conjunt de guies de gestió de la innovació i se centra en la necessitat de redefinir les àrees i les activitats comercials de l'empresa. La primera part de la guia tracta els conceptes bàsics de l'activitat de màrqueting i s'explica el concepte d'innovació en aquest context.

En la segona part, es tracten les possibilitats d'actuació en la redefinició dels processos de comercialització tenint en compte les noves eines tecnològiques disponibles.

01/01/2004
Guia d'innovació en màrqueting i vendes

Guia d'innovació en màrqueting i vendes

Presenta la innovació com a eina de suport a les estratègies de creixement. Presenta diferents estratègies com la de penetració del mercat, la de desenvolupament de nous mercats/productes, la d'integració vertical/horitzontal, de diversificació, etc.

La guia d'innovació en màrqueting i vendes aposta per construir solucions innovadores. Per això cal detectar necessitats no satisfetes dels clients, realitzar estudis de mercat, obtenir informació interna de màrqueting i vendes, proposar solucions per a la necessitat no satisfeta, analitzar els atributs que ha de tenir el producte, el trade-off, els gaps, etc.

Identifica el principal repte al que s’enfronta el màrqueting (el desenvolupament de productes orientats al mercat) i els errors típics en la seva participació en el desenvolupament de nous productes.

La guia d'innovació en màrqueting i vendes defensa la necessitat d’ampliar la solució adaptant el producte als nous canals tecnològics, fomentant el màrqueting directe (publicitat web, e-mail màrqueting), gestionant el contacte amb els clients (centre d’atenció al client en el centre de l’acció), automatitzant la força de vendes, etc.