ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

Eines de competitivitat

La successió és un fet excepcional que els empresaris familiars han d'abordar una vegada a la seva vida des del rol de succeïts. Perquè és excepcional i perquè en depèn la continuïtat de l'empresa és crític fer-la bé.

Cal agafar la gestió de la successió com una inversió d'alta rendibilitat potencial: l'empresa en pot sortir reforçada, els successors donaran continuïtat al projecte empresarial del succeït i aquest veurà que la seva obra no s'acaba quan es retira.

18/06/2012
Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

Guia per a l'elaboració d'un Pla de successió familiar

L’objectiu de la guia és facilitar una eina pràctica, propera i senzilla per dissenyar i implementar un Pla de successió a l’empresa familiar. En observar el teixit empresarial de Catalunya veiem com les 2/3 parts de les empreses són pimes familiars que s’enfrontaran amb el repte de la successió familiar.

La successió en les empreses familiars consisteix en un procés necessari i natural. No tothom és prou conscient de la importància que té per al futur de l’empresa una cessió correcta de l’empresa a la generació següent.

La successió es pot considerar una etapa delicada de gestionar al si de l’empresa familiar, perquè planteja la substitució d’una generació forta, amb lideratge i il·lusió, per a la generació següent, que encara no ha tingut ocasió de demostrar el seu potencial. Planificar la successió pretén, precisament, seleccionar les opcions i fer els passos necessaris per tal que la generació següent no només estigui a l’alçada de l’anterior sinó que, si pot ser, en millori els resultats.