ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia per a la gestió dels recursos humans de la pime

Eines de competitivitat

L'objectiu de la guia és facilitar una eina pràctica, propera i senzilla que afavoreixi la presa de decisions al propietari, director general o gerent de l'empresa tenint en consideració els aspectes de recursos humans a partir d'unes recomanacions pràctiques i exemples d'empreses.

Les polítiques de recursos humans són un conjunt de pautes i criteris a seguir per facilitar la gestió de les persones a tot tipus de empreses.

29/05/2013
Guia per a la gestió dels recursos humans de la pime

Guia per a la gestió dels recursos humans de la pime

Si es vol tenir un equip professional, preparat i involucrat, la clau està en com seleccionem i acollim les persones. Les empreses excel·lents i capdavanteres són aquelles que, a més de tenir productes ben posicionats i de qualitat, compten amb equips de persones preparades i amb el talent i les competències adequades per a les feines i responsabilitats que tenen i assumeixen.

Per garantir que qualsevol empresa tingui èxit en la seva raó de ser, és a dir, aporti valor a la societat garantint la seva pròpia continuïtat, es fa imprescindible dotar-la d’una estructura organitzativa adaptada a les seves característiques i congruent amb la seva cultura i valors. Les polítiques de recursos humans, amb els seus corresponents sistemes de medició, garantiran l’alineament dels treballadors amb els objectius corporatius.

Tota petita empresa necessita tenir una determinada estructura organitzativa, que sigui congruent amb els seus objectius, recursos i entorn en el que duu a terme la seva activitat.

Tenir una empresa amb una estructura organitzativa equilibrada i ajustada a les necessitats és important i necessari, tot i que no suficient. Les empreses funcionen perquè les persones que les integren es comporten d’una determinada manera. És responsabilitat de recursos humans promoure que aquest comportament estigui alineat amb les necessitats de l’empresa i això implica tenir una estratègia de persones.

El que aporta valor afegit i marca la diferència entre empreses de la mateixa mida no és la tecnologia, que és accessible i està a l’abast de totes les empreses per igual, són les persones que hi treballen, els valors inherents a elles i que volen transmetre.