ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia per al Bon Govern de l'empresa no cotitzada i familiar

Eines de competitivitat

Aquesta publicació té l'objectiu d'ajudar les empreses familiars no cotitzades a innovar en el seu model de gestió, a partir dels principis i pràctiques del bon govern a l'empresa, orientant-les en el pas des de la direcció unipersonal cap al consell d'administració. Aquest recull de recomanacions d'ajuda, defineix els òrgans de govern i els rols individuals dels seus integrants, concretant-ne les responsabilitats.

01/05/2004
Guia per al Bon Govern de l'empresa no cotitzada i familiar

Guia per al Bon Govern de l'empresa no cotitzada i familiar

Descriu els òrgans de governs de l’empresa no cotitzada i familiar: la junta general d’accionistes el consell d’administració i el comitè de direcció. Considera que el consell d’administració (amb consellers externs) és l’òrgan de govern fonamental de l’empresa malgrat les reticències que mostren sovint els empresaris-gerents.

Analitza els rols individuals dins del consell i les seves responsabilitats: el president, el conseller (deure de diligència, fidelitat, lleialtat, de secret), el secretari del consell i el primer executiu. Identifica els diferents tipus de consellers externs per poder triar el més convenient en cada cas, indica quants es necessiten, com fer el procés de tria, les retribucions, la durada dels mandats, el cessament, etc.

La guia per al bon govern de l'empresa no cotitzada i familiar explica els passos a seguir per crear un consell d’administració i fer-lo funcionar gràcies al llibre del Consell d’Administració, que ha de definir el model de govern. Cal definir les polítiques de propòsits, de procés de govern, de delegació i de limitació de la gestió o control del risc.

Indica com funcionen els consells d’administració: les reunions (nombre, lloc, durada), el contingut de les trobades (ordre del dia, dinàmica de les reunions), el suport que han de tenir els consellers (informació per a la presa de decisions i sobre l’actuació), la funció de control, els comitès, l’avaluació, etc.

Analitza les responsabilitats legals dels consellers i administradors i què passaria si incomplissin les seves obligacions tant en l’àmbit mercantil com el tributari, el laboral, el mediambiental, etc. Indica els diferents tipus d’infraccions i delictes que es poden cometre, així com les sancions econòmiques i les penes de presó amb què es castiguen.

Estudia el paper de la família com accionista de l’empresa no cotitzada i familiar, les assemblees familiars, els consell de família i el protocol familiar. Analitza també les relacions entre els accionistes (la família) i el consell d’administració.