ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Guia de recomanacions per a la tornada als llocs de treball

Articles i altres publicacions

Coincidint amb el retorn a l’activitat empresarial dels sectors no essencials, repassa la guia amb les recomanacions bàsiques per a la tornada als centres de treball d’aquelles persones i empreses que no poden fer teletreball: mesures de protecció, de mobilitat i molt més.

14/04/2020
Coronavirus: estratègies i recomanacions del Govern de Catalunya per a les empreses

Coincidint amb el retorn a l’activitat empresarial dels sectors no essencials, ACCIÓ ha recollit les recomanacions bàsiques per a la tornada als centres de treball. Es tracta d’unes recomanacions basades en el document elaborat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (document .PDF) i que tenen per objectiu evitar nous contagis de Covid-19 entre les empreses que no poden fer ús del teletreball.

Un dels aspectes imprescindibles pel retorn a l’activitat és que les empreses han d’elaborar un pla de contingència davant de possibles situacions que puguin sorgir per l’efecte del coronavirus i per marcar les mesures de prevenció.

Aquest document, consensuat amb els treballadors i de constant evolució, ha de complir tres objectius: s’ha d’adaptar a les característiques de cada centre de treball; ha d’establir els requeriments per garantir la protecció dels treballadors i ha d’identificar les mesures de protecció per cada lloc de treball.

A continuació detallem un resum amb les mesures més rellevants per tornar a la feina de forma segura dirigides a empresaris i persones treballadores.

Mesures prèvies a la represa de l’activitat

Cal preveure i planificar com la situació actual pot afectar a l’empresa i al seu procés productiu. En aquest sentit, s’han d’identificar els processos essencials pel funcionament de l’empresa i determinar-ne l’equip presencial mínim que hi ha de ser present.

L’empresa ha de posar a disposició dels treballadors els EPIS i les mesures de protecció necessàries adaptades a cada lloc de treball per tal de reprendre l’activitat. A més, sempre que sigui possible, s’han de mantenir sistemes de teletreball; reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible o establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores presents al mateix temps. D’aquesta manera s’afavoreix que es mantingui una distància de seguretat mínima.

Mesures de mobilitat

Entre d’altres aspectes, es recomana reduir el nombre de desplaçaments i eliminar els viatges no essencials. Si s’utilitza el vehicle particular, cal viatjar en solitari i mantenir mesures higièniques abans d’entrar o sortir de l’automòbil.

En cas que les persones treballadores hagin d’agafar el transport públic per desplaçar-se, és important que ho facin amb temps tenint en compte que hi poden haver limitacions d’accés. Per altra banda, resulta imprescindible portar mascareta a l’interior dels vehicles i de les estacions i mantenir la distància de seguretat amb la resta d’usuaris.

Mesures relacionades amb les zones comunes

Les zones comunes dels centres de treball requereixen una atenció especial per evitar el risc de contagi. Com a mesures destacades cal establir zones d’entrada i sortida diferenciades i per torns; evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar; garantir una ventilació adequada; preveure nous llocs on netejar-se les mans o fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.

Mesures relacionades amb les zones de treball

En aquest punt resulta imprescindible reduir la possibilitat de contacte interpersonal garantint una separació superior a 1,5 metres entre les persones treballadores. A més, cal que l’ús de les eines, equips de treball o material d’oficina sigui individual, evitar les reunions presencials i afavorir les videoconferències.

Mesures higièniques, de neteja i desinfecció

Cal mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el contagi pel coronavirus. En aquest sentit cal tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o garantir la disponibilitat i fàcil accés a l’aigua i sabó a dins l’empresa. A més es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma periòdica.

Mesures organitzatives

Aquesta guia recomana l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per evitar desplaçaments o reunions presencials per tal de minimitzar el risc. Sempre que l’activitat i el sector ho permeti, cal afavorir el teletreball i el treball a distància entre les persones treballadores.