30 anys de canvi estratègic amb clústers. Què hi diuen les empreses?