Els camins per un creixement sostenible i sostingut en una 'scaleup'