Christian Ketels: Què hem après de l’experiència de clústers a Catalunya?