L’inversor respon: Clara Campàs i la inversió en ciències de la vida