ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Clústers i Competitivitat: Dr. Christian H.M. Ketels, Harvard Business School

Idees d'experts   Christian Ketels

El Dr. Christian Ketels, membre de la facultat de Harvard Business School a l'Institut d'Estratègia i Competitivitat i President del TCI Network dona la seva visió de les millors pràctiques a nivell internacional en polítiques de clúster, errors a evitar i sobre el model de clústers de Catalunya.

Aquesta conferència forma part de la IX Trobada Interclúster de Catalunya que va tenir lloc el 16 de setembre del 2016.

24/01/2017

Idees Força

Els clústers són agents de canvi, actuen com a plataforma de diàleg i d’interlocució amb l’administració, com a marc per a l'aplicació de polítiques i d’inversió pública per un major desenvolupament econòmic.

Els clústers d'èxit combinen la fortalesa en les seves arrels locals amb la presència en els mercats globals.

Hi ha una correlació entre clústers potents i fortalesa d'un territori.

Les empreses no competeixen aïllades en un clúster, sinó relacionades amb moltes altres indústries. A més, els clústers els faciliten un entorn per prendre decisions estratègiques.

Catalunya compta amb una llarga tradició impulsant polítiques de clústers (des del 1993), és seu del TCI i d’un dels primers clústers en obtenir la certificació gold-label. Catalunya juga un rol important en els debats sobre clústers a Europa i és referent en formació i punt de trobada d’experts internacionals en clústers de primer nivell.

Catalunya ha estat pionera en desenvolupar conceptes innovadors que s'han aplicat internacionalment, com els clústers transversals, el treball interclúster o la internacionalització de clústers.

Christian Ketels va valorar positivament l’anàlisi estratègica de la indústria on competeixen els clústers i la qualitat de la seva gestió. Alhora va indicar que cal que Catalunya aprofiti al màxim les oportunitats d’integració de la política de clústers amb altres polítiques (innovació, RIS3, ...), el diàleg estratègic públic-privat sobre les polítiques, i l'anàlisi sistemàtica dels clústers en els diagnòstics de competitivitat i en el disseny d'estratègies.

En aquest sentit, va acabar fent una sèrie de recomanacions als responsables polítics: integrar els esforços de la política de clústers en una estratègia econòmica regional més àmplia, aclarir la proposta de valor de Catalunya, utilitzar els clústers més agressivament com un canal de transmissió i d’instrument de política econòmica i d'assignació de recursos, i alinear el seu finançament amb les expectatives pel que fa al seu impacte.