Jornada Connect-EU: La visió pràctica d'una avaluadora del SME Instrument