ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Connectar la ciència amb les capacitats empresarials: noves oportunitats de negoci a Catalunya

Idees d'experts   Xavier Jaumejoan

Catalunya és un referent mundial en producció científica i part d'aquesta producció es pot transformar en tecnologia útil per a les empreses. Per tant, apareixen noves oportunitats de negoci vinculades al món de la innovació tecnològica i de la ciència.

Perquè aquesta transformació, de país de ciència a país competitiu tecnològicament i industrialment, es dugui a terme es necessiten, d'una banda, perfils emprenedors a les universitats i centres de recerca, i, de l'altra, un entorn que afavoreixi aquesta transformació (tant dins com fora de la universitat).

29/04/2011

Idees Força

La gran quantitat i qualitat de la recerca catalana fa que apareguin noves oportunitats de negoci.

Catalunya és ja un país de ciència, i ha d’esdevenir tecnològicament i industrialment competitiu. És per això que cal transformar aquesta producció científica en tecnologia útil per a les empreses.

Cada cop més, apareixen investigadors amb perfil i esperit emprenedor en l’àmbit universitari i de recerca.

Un entorn favorable també es necessari. Les universitats fa anys que dediquen esforços a aquest procés de transformació, i ara també hi ha d’altres agents que afavoreixen aquest procés de transformació de recerca en negoci invertible.

Perfil digital