"S'entén el crèdit documentari de diferents maneres en funció de l'origen"