Crowdcube: els estatuts socials regulen les condicions dels socis