ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

‘Direct lending’, finançament alternatiu a llarg termini

Idees d'experts   Agustín Pla, founding partner de Resilience Partners

Agustín Pla, founding partner de Resilience Partners. ‘Direct lending’, finançament alternatiu a llarg termini

Els préstecs directes o "direct lending" són un dels formats de finançament alternatiu que recentment està creixent més a casa nostra, una eina adient per a les pimes amb projectes de creixement a llarg termini. Agustín Pla, de Resilience Partners, ens n'explica les claus.

18/12/2019

Un dels grans maldecaps de les pimes és el de buscar finançament per afrontar nous reptes de creixement en termes d’innovació o d’internacionalització. Per donar-hi resposta, una de les formes de finançament alternatiu que durant els darrers anys s’ha obert pas a casa nostra són els préstecs directes o el direct lending. En aquest format, les empreses reben diners en forma de préstec per part d’inversors privats o fons de deute, tractant-se d’una alternativa o complement al finançament bancari més tradicional.

“És una solució per a companyies poc endeutades i que a diferència del private equity, l’inversor no entra a formar part del capital de la companyia”. Tot plegat ho explicava Agustín Pla, founding partner de Resilience Partners, un fons de deute especialitzat en oferir solucions de finançament a llarg termini, en el marc d’un dels Esmorzars de finançament d’ACCIÓ.

D’ençà de la crisi econòmica de 2008, el pes dels bancs com a eines de finançament per a les pimes s’està reduint; de fet, el crèdit acumulat dels bancs a les empreses ha caigut un 33% des de llavors. Aspectes com les noves regulacions a la banca o el nou mapa bancari, que ha passat de les petites caixes d’estalvis a grans bancs, “han trencat els lligams amb les pimes”. “Per part de les empreses, les portes on trucar per buscar finançament s'han reduït i hi ha una necessitat de buscar noves alternatives”, explicava Pla.

Els préstecs directes ofereixen solucions personalitzades segons el perfil de les empreses, a més de resoldre necessitats específiques a llarg termini. Tot plegat, com a contraposició a la tendència bancària d’oferir solucions a curt termini com els descomptes o les pòlisses de crèdit.

“Nosaltres financem a llarg termini, que és el forat que està mal atès a Espanya. Si els bancs fan préstecs acostumen a ser molt rígids, a tres o cinc anys i amb amortitzacions lineals sense carències. Aquest format ens permet ser flexibles i variar en funció de les necessitats concretes de cada cas”, apunta.

Una de les claus del direct lending és que la propietat de l’empresa segueix mantenint-ne el control després de rebre els diners en forma de deute. “El nostre paper és el de ser propers a l’empresa i buscar solucions amb anticipació si detectem algun problema que impedeixi que ens tornin els diners”, explica. Per a l’inversor, tot i que la rendibilitat del direct lending és més baixa que el private equity “és més segura”. “Si hi ha incidències sempre pateix més l’equity”, indica.

Quins són els criteris d’inversió de Resilience Partners?

Actualment, el fons de deute té set companyies en cartera i el seu objectiu és comptar amb una cartera d’entre 10 i 15 empreses. Aquests són els seus 4 criteris d’inversió principals:

  • El fons dirigeix les seves inversions en empreses de la península en plena fase de creixement i plans d’expansió, amb EBITDAs entre 3 i 15 milions d’euros
  • Les inversions que duen a terme són entre 3 i 15 milions d’euros per empresa amb necessitats de creixement o substitució de deute, entre d’altres
  • L’objectiu del fons de deute és ser el creditor principal
  • Les inversions s’estructuren adaptant-se al perfil i a la previsió de caixa de la companyia, amb un termini d’inversió d’entre 5 i 7 anys

Serveis relacionats

Esmorzars de finançament

Descobreix cada mes les últimes tendències en finançament alternatiu