"El direct lending és un préstec ideal per a empreses industrials que volen finançar-se a mig-llarg termini"