Els sectors químic i farmacèutic, els més atractius a Rússia