Les grans empreses han descobert que el peix ràpid es menja el lent i no pas el gros es menja el petit