ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La innovació a través de la de cocreació: l'experiència d'Assegur

Idees d'experts   Montse Marsal

Montse Marsal i Sison Pujol ens han explicat com Assegur ha aconseguit innovar en un sector aparentment poc innovador com les assegurances, gràcies a un procés de connexió entre els seus clients i els seus treballadors. Hem conegut les tècniques i metodologies de creativitat que van treballar, com per exemple el design thinking i la co-creació.

29/11/2012

Idees Força

Tots els treballadors d'una empresa poden ser innovadors. Cal oferir-los metodologies i eines per aprofitar aquest potencial.

Les eines de Visual Thinking i Design Thinking ajuden a treure conclusions i prioritzar opcions de manera més fàcil, ja que el cervell humà treballa millor amb imatges.

Les metodologies de co-creació que involucren clientes i treballadors no només generen un ventall d'idees molt important, sino que, a més, aporten beneficis en forma de major motivació i compromís dels empleats i un reforç de la marca i de l'empresa de cara als clients.

En tot projecte d'innovació cal un responsable que marqui objectius i temps, gestioni tot el flux, moderi les sessions i es comprometi amb els resultats.

Perfil digital