Especialitzar-se és clau en consultoria sobre cooperació