Incoterms 2020, les regles del joc del comerç internacional