L’inversor respon: Joaquim López i la força d’unir inversors