L'inversor respon: Marc Borrell i l'aposta per les startups deep tech