L’inversor respon: Montserrat Vendrell i la inversió en startups biotecnològiques