L’inversor respon: Sílvia Baró i els ‘startuperos’ que inverteixen en startups