ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"Les family offices comencen a diversificar i entrar en inversions de risc"

Idees d'experts   Marcus Puigdollers

Una family office, o gestora de patrimoni familiar, és una entitat que es dedica a administrar els actius i passius d'una família, així com el seu negoci familiar.

27/04/2017
Imatge

Marcus Puigdollers, soci de Talenta Agencia de Valores, explica en aquesta entrevista com inverteixen les family offices, els serveis que poden oferir i diferents aspectes sobre el seu model de gestió, estratègia i funcionament.

En quins casos és important constituir una family office? Cal un import mínim?
A partir de 20 milions d’actiu net, sol ser recomanable muntar la teva pròpia family office o subcontractar aquests serveis i incorporar-te dins d’una multifamily office. De tota manera, tot i que el model de family office està molt vinculat a grans patrimonis, al cap i a la fi l’objectiu que estem buscant és estructurar els recursos perquè donin resposta a les necessitats de cadascú: cal que cuidem els nostres actius i passius i que portem un control de les despeses. Per tant, no cal que sigui un patrimoni molt gran: qualsevol persona, a la seva manera, hauria de tenir la seva family office.

Existeix una tendència a subcontractar aquests serveis?
L’evolució que ha seguit l’empresari a Catalunya és que el propi comptable de l’empresa ha acabat portant els comptes de la família i convertint-se en el gestor de la family office. Cada cop més, però, l’empresari s’adona que les funcions són bastant complexes, i hi ha una certa tendència a buscar suport en la gestió del patrimoni.

Quins models de family office existeixen?
Existeix el single family office, que és el d’una sola família; el multifamily office, on s’ajunten vàries famílies; i el virtual family office, on es subcontracten totes les funcions a un o diversos proveïdors externs.

Quins tipus d’inversions es poden fer?
Distingim tres tipus d’inversions: les financeres, les immobiliàries i les inversions en risc. En funció de les inversions que predominin, tenim tres models de pla patrimonial. El model de risc empresarial, d’una banda, és el més habitual: aquí el gran percentatge dels actius és l’empresa familiar. Sol ser un negoci molt rendible, que es complementa amb una petita part d’immobiliari i una petita part financera.

El model immobiliari, d’altra banda, és de famílies que tenen un patrimoni immobiliari important, que va generant unes rendes, i aquestes rendes es fan servir per detectar noves oportunitats i anar-lo fent créixer. I per últim tenim el model de risc equilibrat, que busca una diversificació. Mica en mica les family offices comencen a diversificar i entrar en inversions en risc com una nova tendència: són inversions en capital risc o empreses no cotitzades, unes operacions que tenen més potencial de rendibilitat. Part de la nostra funció com a gestora és fer entendre la família que és interessant diversificar i que amb un altre tipus d’inversions es poden aconseguir altres objectius.

S’aconsegueixen més beneficis amb el model de risc?
A llarg termini les inversions de risc solen tenir més beneficis, però no deixen de ser inversions en risc! S’ha de ser molt curós en triar bé aquestes inversions, i sobretot fer-ne un seguiment molt estricte. Ara per ara, el model més comú està entre l’immobiliari i l’empresarial. Com més generacions han passat en una família, més importància té l’immobiliari, i en canvi, en empreses més joves, el negoci familiar pesa molt.

Com us arriben les oportunitats i amb quins criteris les analitzeu?
Tenim la gran sort que al ser un multifamily office la gent ens coneix i ens arriben moltes oportunitats. A més, també tenim una cartera de clients amb una base de contactes molt àmplia: a través seu ens solen arribar molts projectes i nosaltres els ajudem a analitzar-los.

Heu tirat endavant el fons de fons Mastertech. Com funciona i quins criteris d’inversió seguiu?
Mastertech és una societat de capital risc que inverteix en diferents fons de tecnologia. Creiem que la tecnologia és un dels sectors que més creixerà en el futur i buscàvem la millor manera d’invertir-hi de la forma més conservadora i diversificada possible. Així que vam decidir constituir Mastertech el passat desembre amb 6,3 milions d’euros inicials, que ara estem ampliant fins a 10. A través de Mastertech invertim en diferents fons perquè creiem que aquesta fórmula et permet tenir accés a diferents empreses i àrees geogràfiques, així com a diferents gestors cadascun amb la seva expertise.

Presentacions

Serveis relacionats

Esmorzars de finançament

Descobreix cada mes les últimes tendències en finançament alternatiu