ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

"Hem mirar més cap al món i no tant cap al melic"

Idees d'experts   Ventura Ruperti

Ventura Ruperti és llicenciat i MBA per ESADE a Barcelona. Consultor d'Alta Direcció, empresari i també escriptor, està especialitzat en l'assessorament a empreses i institucions en desenvolupament estratègic, fusions i adquisicions, política d'inversions, i en gestió operativa.

25/01/2015

Per aquest expert en gestió empresarial, les palanques de futur estan configurades per la preparació continuada vers la complexitat de l'entorn, l'establiment de xarxes i relacions intra i extrasectorials, el canvi d'actitud emprenedora del treballador, la confiança entre les persones i l'obertura d'aquestes cap al món.

Perfil digital