Punt d’inflexió #7: Escoltar el client amb Premium PSU