Punt d’inflexió #6: (Tenir un) propòsit amb VEnvirotech